פותחן האטץ’

15 

אפשר גם לשתות את הבירה וגם ללבוש אותה!