תיק בד האטץ’

10 

אפשר גם לשתות את הבירה וגם ללבוש אותה!